Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bosbad Putten

1. Algemeen

Gasten van Bosbad Putten zijn bekend met onze algemene voorwaarden. Deze zijn openbaar gesteld op www.bosbadputten.nl

De huisregels worden gepubliceerd in de hal van de accommodatie.
Bij verschil van mening over de uitleg van een huisregel, is het oordeel van de dienstdoende leidinggevende altijd doorslaggevend.
Iedere gast is verplicht aanwijzingen van medewerkers stipt en direct op te volgen.
Bezoekers vanaf 14 jaar dienen zich op verzoek van de medewerkers te legitimeren.
Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
Ongewenste en/of aanstootgevende intimiteiten worden niet getolereerd.

Met behulp van videoregistratie wordt er gewaakt over de veiligheid van bezoekers en medewerkers.
Personen en/of groepen die zich misdragen, kunnen uit de accommodatie worden verwijderd zonder recht op restitutie van de betaalde entree.
Aan personen die zich niet aan de huisregels houden of zich misdragen kan de toegang worden ontzegd. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld. Wat kan leiden tot een ontzegging voor een periode van langere tijd.

Het is niet toegestaan voorwerpen mee te nemen die gevaar op kunnen leveren. Ook is het niet toegestaan om, drugs of geestverruimende middelen mee te brengen.

Aanwezigheid of deelname aan activiteiten binnen Bosbad Putten vindt plaats op eigen risico. Bosbad Putten is niet aansprakelijk voor enig letsel, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers.
Ter voorkoming van onnodige risico’s is een bezoeker die onder strenge medische controle staat, verplicht dit vooraf te melden bij de receptie.
Het onderwater vastleggen met beelddragers is verboden. Alsmede in de kleedhokjes en toiletten.
Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A, mogen de accommodatie alleen betreden onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder die beschikt over een goede zwemvaardigheid. Zij zijn verplicht om zwemvleugels te dragen of een zwemvest die voldoet aan de EN12402 norm met een minimaal drijfvermogen van 50 Newton (NEN-EN-ISO 12402-5).

Bij inschrijving gaat u akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in onze administratie. Bosbad Putten houdt zich aan de regelgeving voor correcte omgang met persoonsgegevens zoals vastgelegd in de BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens).

1.1 Kleedruimte/hygiëne

Het is niet toegestaan kleding in de kleedhokjes te laten hangen. U dient uw kleding in een lockerkast op te bergen.
Zodra u het kleedhokje of de gemeenschappelijke kleedkamer richting de zwemzaal verlaat, bent u verplicht uw schoenen uit te doen of blauwe/oranje overschoentjes aan te trekken. Blauwe en of oranje overschoentjes zijn gratis te verkrijgen bij de receptie.

Douchen voor het betreden van het zwemwater is verplicht.
Het betreden van de zwemzaal, douches en het natte voeten gedeelte van de kleedkamer met buitenschoeisel is niet toegestaan.
Afval dient u te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan
Bosbad Putten is een rookvrije accommodatie. Ook een E-sigaret is niet toegestaan.

In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van het Bosbad.

2. Betalingen

Betaling van een ticket, zwemlesabonnement, Aqua-sport abonnement en badenkaart voor banenzwemmen geschiedt per IDEAL, vanaf de website www.bosbadputten.nl
Voor het gebruik van een badenkaart voor banenzwemmen, zwemles of aqua-sport abonnement koopt u eenmalig een bosbadpas. Met deze pas krijgt u toegang bij Het Bosbad. Aan de hand van deze kaart wordt het bezoek geregistreerd. Indien de scankaart kwijt of stuk is, kunt u tegen betaling een nieuwe aanschaffen bij de
receptie. Het huidige saldo wordt dan omgezet naar uw nieuwe scankaart.
Een scankaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Bosbad Putten behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder meer kenbaar op haar website.

3. Toegang/geldigheidsduur

Toegang tot het zwemmersgedeelte is uitsluitend mogelijk met een geldig toegangsbewijs dat op de dag zelf geldig is. Dit toegangsbewijs is via de webshop te verschaffen. Wanneer de gast de accommodatie verlaat, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs tot het zwemmersgedeelte.
Een badenkaart voor banenzwemmen is vanaf de aankoopdatum 2 jaar geldig en niet persoongebonden. Een 8 weken zwemles abonnement of Aquasport abonnement is 4 of 8 weken geldig. Dit hangt van de lesfrequente af. 1 of 2 maal in de week. Een 16 weken zwemles abonnement te gebruiken voor zwemles, is 8 of 16 weken geldig. Ook dit hangt af van de lesfrequentie. 1 of 2 maal in de week.  Een aanschaft AB pakket is geldig tot het B diploma is behaald. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
U kunt uw zoon of dochter één maal per lesperiode van 4 of 8 lessen met een geldige reden schriftelijk afmelden bij info@bosbadputten.nl. Bij aanschaf van een 16 weken leskaart kunt u maximaal 2 keer met een geldige reden schriftelijk afmelden. Dit geldt ook voor de te volgen Aquasport lessen.

Het zwemdiploma wordt eenmalig verstrekt.

Een E-ticket dient bij de receptie  gescand te worden en kan eenmalig worden gebruikt. De barcode mag niet worden beschadigd of gevouwen (t.b.v. leesbaarheid).
Het E-ticket is alleen geldig wanneer de barcode leesbaar is. Druk het E-ticket af op blanco A4-papier of biedt de barcode aan via uw smartphone. E-tickets zijn uitsluitend geldig op het daarvoor bestemde moment. E-tickets kunnen niet worden omgewisseld voor contanten. 
Wilt u uw ticket(s) annuleren of wijzigen? Ga dan naar https://www.bosbadputten.nl/mijn-gegevens.  Vervolgens kunt u in uw account onder “Mijn actieve producten” uw reservering annuleren. U kunt daarna een nieuwe reservering plaatsen met de reeds gekochte ticket(s). Deze blijven twee maanden geldig vanaf de datum dat u de ticket(s) gekocht heeft.

4. Opzeggen

Tussentijdse opzegging, wijziging of opschorting van een abonnement of badenkaart voor bepaalde tijd is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats.
Op het moment dat uw zoon/dochter bij het Bosbad een diploma behaalt en hij/zij niet verder gaat voor een volgend diploma, stopt het abonnement zwemles automatisch. U hoeft hier niet apart voor op te zeggen. Bij aanschaf van een AB pakket gaat uw zoon of dochter automatisch door voor het B diploma. U dient wel aan te geven op welk tijdstip u de vervolglessen wilt volgen. Dit kan alleen via de site  www.bosbadputten.nl

5. Vakantie en ziekte

Bosbad Putten houdt zich het recht voor om het openingstijdenrooster tussentijds te wijzigen, tevens kunnen er afwijkende zwemlestijden worden toegepast. Tijdens alle schoolvakanties vinden er geen zwemlessen plaats. Uw leskaart wordt opgeschort in de vakantieperiodeode. Het openingstijdenrooster en vakantierooster is beschikbaar op de website van Bosbad Putten (www.bosbadputten.nl). 

5.1 Gemiste zwemlessen

Wanneer uw zoon/dochter gedurende een periode één of meerdere lessen mist, dient
het volledige 4, 8, of 16 weken abonnement te worden betaald. U dient uw zoon/dochter af te melden voor de zwemles. Dit kunt u doen in het leerlingvolgsysteem, of per e-mail
Bij langdurige afwezigheid in verband met bijvoorbeeld een ziekenhuisopname kunt u in aanmerking komen voor verlenging van de geldigheid van uw leskaart. U dient hiervoor contact op te nemen met de leidinggevende van de receptie.

6. Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de receptie, info@bosbadputten.nl of via 0341-351288. De receptiemedewerkers zorgen ervoor dat uw vraag terecht komt bij de desbetreffende collega.

7. Slotbepaling

Op het moment van aanschaf van uw (E-)ticket/badenkaart/4,8,16 weken abonnement zwemles of Aquasport dan wel de accommodatie betreedt conformeert u zich aan deze algemene voorwaarden. De directie behoudt zich het recht van wijzigingen toe.